Datum minimální trvanlivosti (DMT), nebo Datum použitelnosti (DP)?

DATUM POUŽITELNOSTI (DP, anglicky „Use by Date“)

- Uvádí se slovy  Spotřebujte do... 

- Doba použitelnosti se používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazenou drůbež, výrobky studené kuchyně atp.

- Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se  nepovažují za bezpečné  v souladu s čl. 14 odst. 2 až 5 nařízení (ES) č. 178/2002 a nesmí se uvádět do oběhu.

DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI (DMT, anglicky „Best before“)

- Uvádí se slovy  Minimální trvanlivost do... 

- DMT se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp.

- Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti  lze uvádět do oběhu , pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny a umístěny odděleně. Po ukončení data minimální trvanlivosti výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku.

ZDROJ: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

V naší kategorii Zachraň mě, naleznete pouze produkty, které jsou  týden před  a maximálně jeden  měsíc po  datumu minimální trvanlovosti. Takové potraviny jsou označeny štítkem "Konec DMT".