Powered by Smartsupp

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost SUPP STORE s.r.o. (spisová značka C 127168 vedená u krajského soudu v Brně), se sídlem Masarykovo náměstí 210, Napajedla, IČO: 14212731, e-mail info@supp-store.cz, tel: 732111381.

Provozujeme e-shop na webových stránkách WWW.SUPP-STORE.CZ, skladem a prodejnou, se sídlem v: Masarykovo náměstí 210, Napajedla.

Pro poskytování prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I.              Zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

          Z jakého důvodu?

            Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

            Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

             Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 12 měsíců od naší poslední komunikace.

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

     Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

             Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

             Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 12 měsíců od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 Newslettery (obchodní sdělení)

 Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

             Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

             Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1 rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@supp-store.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti SUPP STORE s.r.o. (spisová značka C 127168 vedená u krajského soudu v Brně), se sídlem Masarykovo náměstí 210, Napajedla, IČO: 14212731, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • emailovou adresu
  • informace o zakoupeném zboží
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 60 dní a to za účelem:

  • zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti (ověřeno zákazníky)
 4. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:

  • Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka.

 7. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 60 dní a to za účelem zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

II.            Kdo se k datům dostane?

 Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Upgates (EVici webdesign s.r.o. Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Czech Republic, IČ: 28598661, DIČ: CZ28598661)
 • společnosti podílející se na expedici zboží (SUPP STORE s.r.o. (spisová značka C 127168 vedená u krajského soudu v Brně), se sídlem Masarykovo náměstí 210, Napajedla, IČO: 14212731, e-mail info@supp-store.cz, tel: 732111381)
 • společnosti podílející se na expedici plateb (Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46).
 • společnost pro komunikaci se zákazníkem v chatu  (Smartsupp.com, s.r.o. Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681).
 • společnost pro správu a tvorbu rezervací (Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3, IČO: 24298395, DIČ: CZ24298395).
 • společnost pro emailovou komunikaci a newsletter (Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupená Ladislavem Hrbáčkem, jednatelem a Michalem Kvasničkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 247688)
 • poskytovatel e-mailingové služby forpsi.cz (INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 384 03, KTIŠ, Czech Republic, IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319)

 Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.          Co byste dál měli vědět

 V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@supp-store.cz, nebo zavolejte na tel. č.: 732111381.

 

IV.          Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

GDPR kamerových systémů

Účel zpracování

Kamerový systém společnosti SUPP STORE slouží výhradně k ochraně majetku. Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy společnosti. 

Pořizování záznamu

Kamerový systém uchovává záznam ve 24 hodinové smyčce a to po dobu maximálně 80 dnů. Po uplynutí této doby jsou data automaticky vymazána (přepisem ve smyčce). Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu. Kamera sleduje prostor v provozovně a nezasahuje do soukromých prostor. Celkem jsou nainstalovány 4 kamery (uvnitř objektu), které mají nepřetržitý provoz.

Popis kategorií subjektů údajů

Jedná se o osoby vstupující do monitorovaného prostoru za účelem nákupu, vyzvednutí objednávky, dodání zboží, poradenskou činností nebo návštěvy.

Popis kategorií osobních údajů

Kamerový systém monitoruje prostory společnosti a pořizuje audio vizuální záznam. Tento záznam obsahuje osobní údaje v podobě zobrazení obličeje osob pohybujících se v prostorách objektu a jejich akustickou stopu.

Předávání záznamu

Záznam se předává pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu. Data jsou zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu, pojišťovně nebo jinému oprávněnému subjektu.

Zajištění ochrany záznamu

Datové nosiče, přenosové cesty i snímací zařízení, na kterém jsou data uložena jsou chráněny na uzamčeném místě před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním.

Registrace systému

Registrace zpracování podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byla ukončena. Dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení (GDPR), které již podobnou registrační povinnost neukládá.

Správce kamerového systému

SUPP STORE s.r.o.
IČ: 14212731
Sídlo: Masarykovo náměstí 210, Napajedla 76361
Místo zpracování: Masarykovo náměstí 210, Napajedla 76361
Kontakt: 732111381, info@supp-store.cz 

 Tyto podmínky jsou účinné od 24.5.2022