Powered by Smartsupp

KARNEVALOVÝ BĚH

DĚTSKÝ KARNEVALOVÝ BĚH

13:00 - 13:30 PREZENCE (nádvoří Nového Kláštera, Komenského 304)

14:00 START BĚHU (sportovní areál u 2. ZŠ) TRASA: 1 km kolem hřbitovní zdi, přes lesopark Kalvárie (na trase budou různé úseky - běh pozpátku, skákání, mávání při běhu, tleskání při běhu, indián)

STARTOVNÉ: 50 Kč (platba na místě)
REGISTRACE: předem na www.napajedlasport.cz ✅ Registrace na místě bude možná do naplnění kapacity. Kapacita 150 dětí.
ODMĚNA: účastnická medaile, drobná odměna od partnerů běhu
Trasa je vhodná pro kočárky. Karnevalový kostým není povinný. Běh není závodní, ale rodinný zážitkový.

UPOZORNĚNÍ

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.  
 
Za dítě zodpovídá rodič nebo zákonný zástupce.
 
Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi, bude se jimi řídit a bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pokud tato pravidla či pokyny jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci nebo následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 
Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí a riziko (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 
Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 
Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 
Každý účastník závodu souhlasí s pořízením a zveřejněním fotodokumentace z akce.
 

POŘADATEL AKCE

Supp Store s.r.o.
Masarykovo náměstí 210
763 61 Napajedla

ŘEDITELKA ZÁVODU

Ing. Veronika Smyčková
777 088 254