Powered by Smartsupp

DĚTSKÝ PŘEKÁŽKOVÝ BĚH


TERMÍN

neděle 24. 3. 2024

MÍSTO

sportovní areál u 2. ZŠ Napajedla (tartanový ovál 300 m)

HARMONOGRAM:

13:00 - 13:30 prezentace v budově Nového kláštera, Komenského 304 (vstup zezadu od sportovního areálu) 
13:50 rozcvička u pódia
14:00 start běhů podle kategorií
15:00 vyhlášení výsledků

KATEGORIE PODLE ROČNÍKU NAROZENÍ:

1. 2023 - 2021          50 m
2. 2020 - 2019         100 m
3. 2018 - 2017          300 m
4. 2016 - 2015          300 m
5. 2014 - 2012          300 m
6. 2011 - 2009          900 m

TRASA

Tartanový ovál doplněný o malé překážky, které děti v běhu přeskočí. 

STARTOVNÉ

50 Kč, platba na místě 
Každý závodník dostane dřevěnou účastnickou medaili, startovní číslo, první tři holky a první tři kluci ve své kategorii budou na konci vyhlášení a dostanou odměnu. 

REGISTRACE

Předem on-line do 21. 3. 2024 na www.napajedlasport.cz.
Registrace na místě v den závodu bude možná (do naplnění kapacity). 
Kapacita závodu je omezena na 150 běžců.

UPOZORNĚNÍ

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.  
 
Za dítě zodpovídá rodič nebo zákonný zástupce.
 
Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi, bude se jimi řídit a bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pokud tato pravidla či pokyny jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci nebo následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 
Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí a riziko (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 
Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 
Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 
Každý účastník závodu souhlasí s pořízením a zveřejněním fotodokumentace z akce.
 

POŘADATEL AKCE

Supp Store s.r.o.
Masarykovo náměstí 210
763 61 Napajedla

ŘEDITELKA ZÁVODU

Ing. Veronika Smyčková
777 088 254